PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAResetuj pretragu 

Uprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
Služba civilne zaštite CZ.1-1 Uvjerenje civilnih žrtava rata Pogledaj
CZ.1-2 Statistički list o intervenciji Pogledaj
CZ.1-3 Potvrda o pripadnosti civilnoj zaštiti u periodu od 1992. do 1995. godine Pogledaj
CZ.1-4 Priznavanje prava na subvenciju naknade za građevinsko zemljište - rente Pogledaj
CZ.1-5 Priznavanje prava na subvenciju naknade za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište Pogledaj
CZ.1-6 Rješavanje po zahtjevu lica kojima su podaci iz registra neophodni za rješavanje u drugim postupcima Pogledaj
CZ.2-1 Potvrda o visini nastale štete Pogledaj
SPP.1-13 Razgledanje spisa i izdavanje prijepisa dokumentacije Pogledaj
SPP.1-2 Uvjerenje o stanarskom pravu Pogledaj
SPP.1-1 Ukidanje prinudne uprave nad zgradama Pogledaj
SPP.1-10 Projektna dokumentacija iz arhive Pogledaj
SPP.1-11 Uvjerenje da je plaćena novčana kazna po prekršajnom nalogu Pogledaj
SPPa. 1-3 Izdavanje PS obrasca / kartice stana Pogledaj
SPPa. 1-4 Uvjerenje o plaćenoj kupoprodajnoj cijeni/porezu na promet stana,poslovnog prostora ili garaže Pogledaj
Služba za boračko invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica SPPa. 2-1 Dodjela nužnog ili alternativnog smještaja Pogledaj
SPPa. 2-4 Iseljenje bespravnih korisnika Pogledaj
SPP.1-12 Produženje ugovora o zakupu stanova Pogledaj
SPP.1-6 Uvjerenje da je ugovor o korištenju stana zaključen i/ili obnovljen uskladu sa zakonom Pogledaj
SPP.1-7 Otkup stana Pogledaj
SPP.2-10 Uvjerenje o statusu povratnika Pogledaj
12345678910...>>