PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAResetuj pretragu 

Šifra (*) Naziv (*)  
BF.1-1 Povrat pogrešno / više uplaćenih javnih prihoda na račun Grada Tuzla Pogledaj
BIZ. 1-10 Odobravanje bespovratnih sredstava za stambeno zbrinjavanje Pogledaj
BIZ. 1-12 Priznavanje prava na zdravstveno osiguranje Pogledaj
BIZ. 1-14 Odobravanje jednokratne novčane pomoći u slučaju smrti branioca-MBP TK Pogledaj
BIZ. 1-3 Utvrđivanje većeg procenta vojnog invaliditeta Pogledaj
BIZ.1-1 Priznavanje prava na ortopedski dodatak Pogledaj
BIZ.1-11 Priznavanje prava na refundaciju troškova izgradnje spomenika Pogledaj
BIZ.1-13 Priznavanje prava na premiju zdravstvenog osiguranja Pogledaj
BIZ.1-14.1 Odobravanje jednokratne novčane pomoći u slučaju smrti branioca i članova njihovih porodica - Pomoć u slučaju smrti člana porodice koji je sa umrlim živio u zajedničkom domaćinstvu Pogledaj
BIZ.1-14.2 Odobravanje jednokratne novčane pomoći u slučaju smrti branioca i članova njihovih porodica - Pomoć u slučaju smrti za lice koje sa umrlim nije živio u zajeadničkom domaćinstvu u momentu smrti Pogledaj
BIZ.1-14.3 Odobravanje jednokratne novčane pomoći u slučaju smrti branioca i članova njihovih porodica - Pomoć u slučaju smrti za lice (fizičko ili pravno) koje je snosilo troškove dženaze/sahrane Pogledaj
BIZ.1-15 Odobravanje stipendije Pogledaj
BIZ.1-16 Odobravanje nadoknade troškova prevoza radi liječenja Pogledaj
BIZ.1-17 Priznavanje prava na nabavku ortopedskih i drugih pomagala Pogledaj
BIZ.1-18 Odobravanje nabavke invalidskih kolica Pogledaj
BIZ.1-19 Odobravanje nabavke lijekova, higijensko sanitetskog materijala i dezinfekcijskih sredstava Pogledaj
BIZ.1-2 Priznavanje prava na tuđu njegu i pomoć Pogledaj
BIZ.1-20 Odobravanje nabavke naočala Pogledaj
BIZ.1-21 Odobravanje nabavke aparata i trakice za šećer Pogledaj
BIZ.1-22 Priznavanje prava na banjsko klimatsko liječenje-ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja Pogledaj
12345678910...>>