PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
CZ.1-3

Naziv administrativnog postupka : Potvrda o pripadnosti civilnoj zaštiti u periodu od 1992. do 1995. godine

Veća organizaciona jedinica Služba civilne zaštite
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Boračko invalidska zaštita i civilna zaštita
Kontakt podaci nadležnog službenika
Sead Mustajbašić, Viši samostalni referent
Tel: 035 364 255
E-mail: sluzba.cz@tuzla.ba
Svrha administrativnog postupka
Pravni osnov administrativnog postupka
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime
Ime oca
Adresa stanovanja
JMB
Kontakt telefon
Period za koji se traži potvrda

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična/osobna kartaIDDEANa uvid 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 1
Obavijest
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva