PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
CZ.1-6

Naziv administrativnog postupka : Rješavanje po zahtjevu lica kojima su podaci iz registra neophodni za rješavanje u drugim postupcima

Veća organizaciona jedinica Služba civilne zaštite
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Boračko invalidska zaštita i civilna zaštita
Kontakt podaci nadležnog službenika
Sead Mustajbašić, Viši samostalni referent
Tel: 035 364 255
E-mail: sluzba.cz@tuzla.ba
Svrha administrativnog postupka
Pravni osnov administrativnog postupka Obaveza uspostave i vođenja Registra zgrada i upravitelja propisana članom 26. Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (Službene novine TK, br. 14/2015)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Administrativna taksa3,00132-100-01850601-97Grad Tuzla 094 722131 i 0701001

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati administrativne takseBanka/PoštaOriginal 
Dokument sa slikomIDDEANa uvid 
Punomoć (ukoliko se zahtjev podnosi putem punomoćnika)Notar/Služba za opću upravu i zajedničke posloveOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 3
Obavijest
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva