PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
CZ.2-1

Naziv administrativnog postupka : Potvrda o visini nastale štete

Veća organizaciona jedinica Služba civilne zaštite
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Boračko invalidska zaštita i civilna zaštita
Kontakt podaci nadležnog službenika
Sead Mustajbašić, Viši samostalni referent
Tel: 035 364 255
E-mail: sluzba.cz@tuzla.ba
Svrha administrativnog postupka
Pravni osnov administrativnog postupka
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Vrijeme nastanka štete
Područje koje je zahvatila prirodna ili druga nesreća, ulica i broj

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična/osobna kartaIDDEANa uvid 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obavijest
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva