PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
SPP.1-1

Naziv administrativnog postupka : Ukidanje prinudne uprave nad zgradama

Veća organizaciona jedinica Služba civilne zaštite
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrada
Kontakt podaci nadležnog službenika
Sead Mustajbašić, Viši samostalni referent
Tel: 035 364 255
E-mail: sluzba.cz@tuzla.ba
Svrha administrativnog postupka
Pravni osnov administrativnog postupka
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Administrativna taksa10132-100-01850601-97Grad Tuzla 094 722131 i 0701001

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime – predsjednik Odbora etažnih vlasnika
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Adresa zgrade
Adresa zgrade
Sjedište
ID broj

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz (uplatnica) o plaćenoj taksiBanka/PoštaOriginal 
Međuvlasnički ugovorsamostalno pripremljenOriginal 
Ugovor o upravljanju zgradomsamostalno pripremljenOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 10
Obavijest
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva