PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
SPP.2-10

Naziv administrativnog postupka : Uvjerenje o statusu povratnika

Veća organizaciona jedinica Služba za boračko invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Boračko invalidska zaštita i civilna zaštita
Kontakt podaci nadležnog službenika
Slobodanka Pranjić, Stručni savjetnik za stambene poslove
Tel: 035 364 255
E-mail: slobodankap@tuzla.ba
Svrha administrativnog postupka
Pravni osnov administrativnog postupka
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Administrativna taksa5132-100-01850601-97Grad Tuzla 094 722131 i 0701001

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime
Ime oca
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Imena i prezimena članova domaćinstva
Godina povratka

Dokumentacija
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 1
Obavijest
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva