PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
SPPa. 1-3

Naziv administrativnog postupka : Izdavanje PS obrasca / kartice stana

Veća organizaciona jedinica Služba civilne zaštite
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrada
Kontakt podaci nadležnog službenika
Sead Mustajbašić, Viši samostalni referent
Tel: 035 364 255
E-mail: sluzba.cz@tuzla.ba
Svrha administrativnog postupka
Pravni osnov administrativnog postupka
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Administrativna taksa za izdavanje PS obrasca10132-100-01850601-97Grad Tuzla 094 722131 i 0701001
Administrativna taksa za izdavanje kartice stana5132-100-01850601-97Grad Tuzla 094 722131 i 0701001

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime podnosioca /podnositelja zahtjeva
JMB
Adresa prebivališta
Broj telefona

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati administrativne takseBanka/PoštaOriginal 
Ugovor o korištenju stanaPodnosilac zahtjevaPreslik 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 1
Obavijest
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva