PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
SPPa. 2-1

Naziv administrativnog postupka : Dodjela nužnog ili alternativnog smještaja

Veća organizaciona jedinica Služba za boračko invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Stambeni poslovi i povratak
Kontakt podaci nadležnog službenika
Slobodanka Pranjić, Stručni savjetnik za stambene poslove
Tel: 035 364 255
E-mail: slobodankap@tuzla.ba
Svrha administrativnog postupka
Pravni osnov administrativnog postupka
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime podnosioca/podnositelja zahtjeva
Adresa prebivališta
Kontakt telefon

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Kućna listaSlužba za opću upravu i zajedničke posloveOriginal 
Potvrda o redovnom školovanju za dijeteObrazovna ustanovaOriginal 
Potvrda o visini primanja ili potvrda sa BiroaPoslodavac / Zavod za zapoošljavanjeOriginal 
Socijalna anamnezaPodnosilac zahtjevaOriginal 
Rješenje o statusu raseljenog licaSlužba za boračko invalidsku zaštitu, stambene poslove i povratakPo sluzbenoj duznosti 
Dokaz o podnesenom zahtjevu za povrat imovine iz prijeratnog mjesta prebivalištaNadležni organ uprave za stambene posloveOriginal 
Uvjerenje o stanju objekta u općini prijeratnog mjesta prebivalištaNadležni organ uprave za stambene posloveOriginal 
Uvjerenje o prijavi za obnovu stambene jedinice iz prijeratnog mjesta prebivalištaNadležni organ uprave za stambene posloveOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obavijest Rok za rješavanje predmeta primjenjuje se u slučaju da Grad u vrijeme podnošenja zahtjeva raspolaže odgovarajućim smještajnim kapacitetima
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva