PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
SPPa. 2-4

Naziv administrativnog postupka : Iseljenje bespravnih korisnika

Veća organizaciona jedinica Služba za boračko invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Stambeni poslovi i povratak
Kontakt podaci nadležnog službenika
Slobodanka Pranjić, Stručni savjetnik za stambene poslove
Tel: 035 364 255
E-mail: slobodankap@tuzla.ba
Svrha administrativnog postupka
Pravni osnov administrativnog postupka
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime/naziv podnosioca/podnositelja zahtjeva
JMB/ID
Adresa prebivališta / sjedišta
Broj telefona
Obrazloženje zahtjeva

Dokumentacija
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obavijest
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva